Нова услуга

promo Logo

Видеодиагностика и видеозаснемане на ствола на водовземни съоръжения

екоФактор предлага видеозаснемане на ствола на водовземни съоръжения.

На основание чл. 118г, ал. 5, т. 3, б. "бб" от Закона за водите, водовземни съоръжения, вписани в регистъра за собствени потребности на гражданите, може да се впишат като водовземни съоръжения за стопански цели, когато е налице резултат от заснемане със сондажна камера на състоянието на ствола на съоръжението до пълната му дълбочина.

Видеозаснемането на ствола на сондажа се използва за откриване на дефекти в експлоатационната колона и ствол на водовземните съоръжения

Освен за водовземни съоръжения, видеозаснемането може да бъде извършено на всички видове съоръжения с труден достъп като резервоари, въздуховоди, тръбопроводи, комини и други индустриални съоръжения. Видеозаснемане може да бъде извършено и на всички видове съоръжения под стояща вода на дълбочина до 300м. Видеозаснемането намира приложение и при научно-изследователска и полева работа в морски води и води на сушата за определяне на видовото разнообразие, граници на хабитати и други.

Услугата се извършва със специализирана апаратура и екип от професионалисти.

Характеристики на камера 360:

Характеристики на камера 92:

Предлага се на територията на цялата страна.